Proces dopasowywania kolorów w opakowaniach: Zapewnienie precyzji i spójności

Proces dopasowywania kolorów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ostateczny wydrukowany produkt dokładnie odzwierciedla zamierzony projekt. Procedura może wydawać się skomplikowana, ale zrozumienie jej niuansów może być korzystne zarówno dla projektantów, jak i marek.

1. Fizyczne cele kolorystyczne:

  • Źródła celów fizycznych: Jeśli masz wcześniej wyprodukowaną torbę lub odbitkę próbną Epson, mogą one być niezwykle korzystne dla precyzji replikacji kolorów.
  • Korzystanie z fotometru: Na etapie przygotowania do druku używamy specjalnego fotometru do pomiaru dokładnych ocen fizycznego celu. Wartości Lab uzyskane z tego pomiaru są następnie włączane do pliku projektowego.
  • Oprogramowanie do zarządzania kolorami: Oprogramowanie to pomaga w kalibracji kolorów w celu zapewnienia zgodności z celem fizycznym.
  • Weryfikacja podczas druku: Podczas drukowania fizyczny cel jest dołączany do biletu zadania. Zespół prasowy często porównuje wydruk z celem, aby zapewnić spójność.
  • Korekty na prasie: Jeśli pojawią się rozbieżności, korekty kolorów są dokonywane na prasie przy użyciu określonych udoskonaleń kolorów. Posiadanie fizycznego celu wyznacza jasne oczekiwania i pomaga w osiągnięciu pożądanych rezultatów.

2. Korzystanie z PMS Book:

  • Zachowanie kolorów dodatkowych: Jeśli zamierzasz używać określonych kolorów Pantone, takich jak PMS 185, zachowaj je jako „dodatkowe” w pliku projektu.
  • Konwersja CMYK: Za pomocą oprogramowania do zarządzania kolorami wyznaczony kolor Pantone jest tłumaczony na odpowiednik CMYK. Czynniki takie jak zestawy atramentów, podłoże i laminaty odgrywają rolę w tej konwersji.
  • Spektrometr i książka Pantone: Za pomocą spektrometru wydrukowany kolor jest zestawiany z księgą Pantone, aby zapewnić zgodność.
  • Dopracowanie kolorów: Jeśli kolory nie są idealnie dopasowane, można zastosować udoskonalenie kolorów. Zamiast ręcznych poprawek na prasie, regulacje, takie jak wzmocnienie cyjanu lub zmniejszenie magenty, są wprowadzane w oprogramowaniu, zapewniając szeroki wykres ułatwiający jednoczesne wprowadzanie wielu zmian. To systematyczne podejście zapewnia nie tylko dokładność, ale także wydajność.

3. Komunikacja i dowody:

Otwarta komunikacja jest kluczowa. Naszym głównym celem jest ustalenie jasnych oczekiwań dotyczących kolorów. Zazwyczaj omawiamy te aspekty z klientami przed rozpoczęciem drukowania, zapewniając wzajemne zrozumienie wyglądu produktu końcowego. Dodatkowo możemy dostarczyć odbitki próbne, które zawierają szczegółowe informacje na temat różnych korekt kolorów i wprowadzonych udoskonaleń.

Wnioski:

Dopasowywanie kolorów to skomplikowany taniec technologii, wiedzy i komunikacji. Choć proces ten może wydawać się skomplikowany, jego cel jest prosty: zapewnienie, że produkt końcowy odzwierciedla zamierzony projekt, gwarantując spójność marki i zaufanie konsumentów.