PRC i Normy Jakości Opakowania Żywności

Dla firm z WIelkiej Brytanii opakowanie ma istotne znaczenie. Każda firma chce uzyskać ocenę AA przyznawaną przez British Retail Consortium (BRC) w audycie potwierdzającym zgodność dostawców opakowań z inicjatywą Global Food Safety Initiative (GFSI).

Certyfikat BRC to norma bezpieczeństwa żywności poświadczająca stosowanie przez firmę najlepszych praktych branżowych.

Wysoka ocena BRC gwarantuje najwyższą jakość i potwierdza stosowanie w procesie tworzenia i sprzedaży produktów żywnościowych odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Firmy dbające o swoich klientów podejmują dodatkowy wysiłek i uzyskują taką certyfikację, jako potwierdzenie swoich starań w zakresie spełanienia, a nawet przekraczania wymogów co do bezpieczeństwa opakowań żywnościowych.

Co firma musi zrobić, aby uzyskać ocenę AA?

Aby uzyskać certyfikat, firma musi przejść audyt przeprowadzany przez niezależny podmiot pod kątem zgodności z wymogami określonymi przez organ certyfikujący. Certyfikat jest idealnym rozwiązaniem dla producentów żywności, dostawców surowców i opakowań.

British Retail Consortium oferuje zgodny z GFSI plan, który jest powszechnie stosowany w Europie, a także przez niektórych amerykańskich producentów napojów i żywności. Chociaż aż 65% certyfikowanych firm znajduje się w Europie, a zaledwie 11% w Stanach Zjednoczonych, to ta norma bezpieczeństwa żywności stanowi punkt odniesienia dla amerykańskich producentów żywności.

Elementy składowe BRC można podzielić na dziewięć części:

 • Zaangażowanie zarządu
 • Plan bezpieczeństwa żywności (HACCP)
 • System zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Standardy placówki
 • Kontrola produkcji
 • Kontrola procesu
 • Personel
 • Strefy wysokiego ryzyka produkcyjnego, wysokiego standardu i dla produktów niechłodzonych
 • Wymogi dla sprzedawanych produktów

Na czym polega Audyt BRC?

Celem audytu BRC jest kontrola zgodności z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa żywności. W trakcie audytu oddelegowany przez autoryzowany ośrodek certyfikacyjny audytor ocenia infrastrukturę produkcyjną, sprawdza dokumentację oraz przebieg procesów.

Jednym z głónych powodów, dla których ocena BRC jest ceniona, jest to, że stanowi poświadczenie wiarygodności. Rating dowodzi staranności w przestrzeganiu najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności, jakości i dążenia do stałego doskonalenia.

NIektóre aspekty badane podczas audytu BRC:

 • Kierownictwo wyższego szczebla stale dąży do doskonalenia procesów i podnoszenia kwalifikacji przeszkolonego personelu pracującego zgodnie z wyśrubowanymi procedurami.
 • Szczegółowa dokumentacja dowodząca istnienia skutecznych procesów i działań zarządu.
 • Bezpieczne i czyste środowisko pracy z odpowiednim zarządzaniem alergenami, testowaniem produktów, promocją jakości i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom.

Opakowania żywności zgodne z BRC w Wielkiej Brytanii

Zdjęcie z naszej placówki w Wielkiej Brytanii przedstawiające dział jakości, Kierownika Systemów Jakości w ePac Holdings Europe – Martina Pugh oraz Daianę Gherghel, Kierownika Jakości w ePac UK Silverstone.

Z radością możemy podkreślić, że placówka ePac w Silverstone dokłada wielu starań, by utrzymać odpowiednio wysoki poziom jakości opakowań elastycznych, zgodny z wymogami i funkcjonalnymi standardami bezpieczeństwa.

Jesteśmy dumni, że dzięki naszym wysiłkom wkładanym w tworzenie szanowanego miejsca pracy, udało nam się uzyskać takie oceny. ePac zawsze dąży do tego, by być częścią rozwiązania dla lepszego jutra i to nie tylko jeśli chodzi o opakowania do recyklingu lub biodegradowalne, ale także pod względem funkcjonowania firmy w całości.

Jeśli szukasz partnera, dzięki któremu twoje opakowania nabiorą nowego wymiaru, który jednocześnie oferuje przyjazne i niedrogie usługi, zapraszamy do nas. Z radością pokażemy ci, dlaczego warto przejść na cyfrowe rozwiązania, bez względu na kraj czy poziom oceny.