Wszystko, co musisz wiedzieć o podatku od tworzyw sztucznych w Wielkiej Brytanii

Jeśli zastanawiasz się, co dzieje się ostatnio w sprawie podatku od tworzyw sztucznych, to poniżej tłumaczymy dokładnie, dlaczego ten temat jest tak głośny i jak wpływa na różne grupy odbiorców od wiosny, kiedy to nowy podatek zaczął obowiązywać. W kwietniu Wielka Brytania nałożyła na firmy z branży produktów szybkozbywalnych obowiązek odprowadzania podatku od produkcji i importu opakowaniowych tworzyw sztucznych w kwocie 200 funtów za tonę, jeśli zawiera mniej niż 30% materiału z recyklingu. W ten sposób rząd Wielkiej Brytanii stara się nakłonić firmy do korzystania z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, co jest o tyle istotne, że pod tym względem kraj odstaje od swoich europejskich sąsiadów.

Mówi się, że przychody z podatku zostaną przeznaczone na odbiór, segregację, przetwarzanie i identyfikację plastiku do recyklingu, a także na edukację konsumentów. Tym działaniem rząd planuje zwiększyć recykling i ograniczyć produkcję dziewiczych tworzyw sztucznych, zachęcić producentów, duże firmy i sprzedawców detalicznych do stosowania produktów bardziej przyjaznych środowisku. Daje to także konsumentom możliwość wybierania produktów z pełną świadomością ich wpływu na środowisko.

Podatek został wprowadzony w momencie wygaszania programu butelek zwrotnych, w ramach którego szklane butelki były myte i ponownie wykorzystywane i który, choć w pewnym stopniu adekwatny, został zepchnięty na dalszy plan wobec szerszego programu działań na rzecz środowiska. Jednym z minusów tego programu była jego niska skuteczność w przypadku napojów innych niż napoje gazowane czy piwo.

Władza w rękach ludu

Idea ponownego napełniania butelek sprawdzała się do pewnego momentu. Ale życie jest nieprzewidywalne. Wprowadzenie podatku jest ewidentnym działaniem rządu na rzecz skłonienia producentów tworzyw sztucznych i szkła do zmiany procesów na bardziej ekologiczne. U jego podstaw leży zaproszenie producentów do przemyślenia, jak zmienić wytwarzane opakowania, by uniknąć płacenia podatku.

Stworzenie linii produkcyjnych generujących mniej odpadów ma wpływ na cały łańcuch dostaw, co jest kolejnym argumentem za zieloną transformacją i odchodzenie od poleganiu na nowych dostawach.

Załóżmy, że pieniądze zostaną zainwestowanie lokalnie w poprawę terenów i edukację w zakresie korzyści z wprowadzania trwałych zmian proekologicznych. W takim wypadku, społeczności lokalne na pewno skorzystają, a podatek spełni swoje zadanie.

Jedną z najprostszych dróg do osiągnięcia celu jest praca z firmami, które dbają o środowisko naturalne i stale poszukują sposobów na wytwarzanie produktów i opakowań neutralnych dla naszego stale rosnącego śladu węglowego. W jaki sposób producenci mogą udowodnić spełnienie warunku 30%? Muszą polegać na certyfikatach wydawanych przez podmioty niezależne, takie jak SCS, który jest podmiotem akredytującym o globalnym zasięgu.

Czeka nas dużo pracy

Załóżmy, że Wielka Brytania poważnie podchodzi do tego wyzwania. W takim wypadku firmy będą potrzebować źródeł materiałów nadających się do recyklingu, co z kolei spowoduje wzrost popytu na nową infrastrukturę z większą liczbą sortowni i zakładów przetwarzających odpady.

Konsumenci sami nie są w stanie stwierdzić, czy produkt wykonany jest z materiału z recyklingu, co nie znaczy, że nie zwracają uwagi na trwałość i wykonanie. Zazwyczaj konsumenci chętnie sięgają po produkty z materiałów z recyklingu. Podobne rozwiązania systemowe wdrożono w Hiszpanii i Włoszech. Jednocześnie Komisja Europejska podkreśla, ze w ten sposób chce „zachęcić kraje członkowskie to ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych i przyspieszyć przejście na ekonomię obiegu zamkniętego przewidzianą w Europejskiej Strategii na Rzecz Tworzyw Sztucznych.” Natomiast w Stanach Zjednoczonych izby Kongresu nadal dyskutują zasadność wprowadzenia nowych przepisów, przy czym obie główne partie często zgadzają się ze sobą co do amerykańskich problemów z gospodarką odpadami.

Jednym z powodów do dumy w ePac jest to, że od samego początku stosujemy proekologiczne rozwiązania, a dodatkowo stale poszukujemy kolejnych alternatyw dla tradycyjnych opakowań z tworzyw sztucznych. Wierzymy w stosowanie opakowań biodegradowalnych wykonanych z materiałów z recyklingu. W czasach gdy walka ze zmianami klimatycznymi staje się palącym tematem, konsumenci mają do dyspozycji wiele sposobów, by się im przeciwstawiać, samodzielnie decydować i dbać o to, aby używane przez nich produkty nie przyczyniały się do powiększenia problemu.

Jeśli twoja marka chce aktywnie wspierać przemiany ekologiczne, to zapraszamy do rozmowy. Z przyjemnością zademonstrujemy nasze możliwości wspierania firm ze wszystkich krajów i bez względu na rozmiar w osiąganiu celów przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.