Elastyczne opakowania ePac wyznaczają strategię ciągłego dwucyfrowego wzrostu

Firma ePac Elastic Packaging, założona w 2016 roku jako pierwsza na świecie całkowicie cyfrowa firma zajmująca się produkcją opakowań elastycznych, w maju tego roku skończyła 8 lat. Warto więc zadać pytanie: jak radzi sobie ePac ze swoim rewolucyjnym modelem biznesowym? Od 2016 do 2022 roku sprzedaż ePac stale rosła o 50–100% rocznie. W 2023 r. wzrost ePaca spowolnił, ale produkcja jednostek nadal wzrosła o 30% w porównaniu z 2022 r., ponieważ pozyskiwanie nowych klientów utrzymywało się na wysokim poziomie. Dziś ePac to międzynarodowa firma ze sprzedażą rzędu 200 milionów dolarów.

W 2023 r. i nadal w 2024 r. branża opakowań giętkich znalazła się pod znaczną presją finansową spowodowaną niezliczonymi czynnikami, w tym inflacją, wyższymi stopami procentowymi, problemami z łańcuchem dostaw, pojawieniem się pandemii Covid 19 i dostępnością kapitału. Ogólnie rzecz biorąc, w branży odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży i wzrost kosztów podstawowych. ePac w odpowiedzi dokonał ponownej oceny swojej strategii i podjął kilka kluczowych kroków, aby złagodzić to, co działo się/występuje w całej branży.

Od samego początku ePac skupiał się na wykorzystaniu technologii do zwiększania produktywności i obsługi klienta. Grupa ePac ds. oprogramowania i usług opracowała unikalne rozwiązania dla firmowych systemów ERP i CRM, wyceny online, automatycznego kierowania zadaniami, eksploracji danych, automatyzacji przygotowania do druku i zaawansowanego druku cyfrowego. To właśnie postęp technologiczny umożliwił ePac dalsze uproszczenie operacji i przygotowanie się na kolejną falę wzrostu.

Pierwszą strategiczną decyzją podjętą przez ePac była konsolidacja swojej działalności w USA w 11 zakładach produkcyjnych (wcześniej z 15). Oprócz działalności w USA, zasięg ePac obejmuje obecnie 3 zakłady w Kanadzie i 8 lokalizacji w Europie, Azji i Pacyfiku oraz Afryce. Zasięg ePac w USA obejmuje obecnie placówki w Bostonie, Filadelfii, Atlancie, Miami, Austin, Cleveland, Chicago, Madison, Boulder, Los Angeles i Portland. Konsolidacja, możliwa dzięki infrastrukturze cyfrowej firmy, jest już zakończona.

Drugą decyzją było dalsze inwestowanie i skupienie się na rozwoju podstaw technologicznych ePaca. Firma jest w trakcie modernizacji swojej floty drukarek cyfrowych, która obecnie liczy 58, do nowej drukarki HP Indigo Gen 5 200k. Już samo to ulepszenie technologii zwiększy produktywność nawet o 45%. W ciągu najbliższych 24 miesięcy cała flota maszyn HP Indigo firmy ePac zostanie zmodernizowana do nowej technologii.

W centrum platformy technologicznej ePac znajduje się ePacONE, autorskie narzędzie, które łączy wszystkie 58 pras cyfrowych ePac i umożliwia automatyczne kierowanie zadań i zarządzanie nimi dla wszystkich 22 lokalizacji ePac. W istocie ePacONE jest przewodnikiem organizującym przepływ zadań pomiędzy wszystkimi zasobami, jako jedna wirtualna platforma drukowania paczek.

Trzecią podjętą decyzją strategiczną było dodanie nowych możliwości do portfolio produktów ePac. A
niedawnym tego przykładem jest dodanie nowej maszyny do produkcji torebek z płaskim dnem firmy Totani
poszerza ofertę ePac na rynku kawy, odżywek dla sportowców i karmy dla zwierząt domowych.

Według Viraga Patela, dyrektora generalnego ePac: „W ciągu pierwszych 8 lat naszej działalności udało nam się stworzyć nowy rynek dla małych i średnich marek oraz zbudować podstawy technologiczne, które umożliwiły nam szybkie skalowanie naszej działalności, dzięki czemu nasza infrastruktura jest solidna. W tym roku będziemy obsługiwać od 4500 do 5000 klientów, a przy takim wolumenie automatyzacja przepływu pracy ma kluczowe znaczenie dla dotrzymania naszych umów SLA. Nasze zaangażowanie w technologię sprawi, że ePac wejdzie w następną fazę rozwoju i będzie obsługiwał większych, bardziej złożonych klientów – obsługując marki każdej wielkości”.

O ePacu:

ePac to największy na świecie sieciowy dostawca opakowań elastycznych, obsługujący marki każdej wielkości na całym świecie. Założona w 2016 roku firma ePac zaczynała od jednej fabryki w Madison w stanie Wisconsin, obsługującej głównie małe i średnie marki działające na szczeblu lokalnym. Dziś, poprzez swoją zastrzeżoną platformę technologiczną – ePacONE (One Network Everywhere), ePac zapewnia markom każdej wielkości możliwość produkcji zamówień o dowolnej wielkości w dowolnym ze swoich 22 zakładów na całym świecie.

ePac oferuje pełny zestaw zrównoważonych folii , a platforma technologii druku jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla i z natury przyjazna dla środowiska. Co więcej, firma oferuje możliwości rzeczywistego zamówienia na żądanie, pomagając markom ograniczać zapasy i starzenie się produktów.

Więcej informacji o ePac Elastic Packaging i jego usługach można znaleźć na stronie:
https://www.epacflexibles.com .

Kontakt:

Jeffa Jacobsa
Wiceprezes ds. marketingu, opakowania elastyczne ePac
E-mail: jjacobs@epacflexibles.com
Telefon: 512-537-0569